شرکت حمل و نقل بین المللی شباهنگ آذین به منظور حمل و جابجایی محمولات مشتریان از تجهیزات ویژه ، ایمن و تحت کنترل بازرسان فنی برخوردار میباشد . نحوه استفاده از این تجهیزات به خواص شیمیائی محمولات شامل وزن حجمی ، درجه اشتعال ، میزان خورندگی ، فشار ، دما  و... بستگی دارد که با توجه به موارد ذکر شده شامل موارد ذیل میباشند:

تانکرهای گاز

این گروه از تجهیزات  برای حمل مایعات تحت فشار ( گاز ) شامل گاز ال – پی – جی ،  بوتان ،  پروپان ،  پروپیلن ،  پنتان ، c4cut  و c3   مورد استفاده قرار می گیرد. هم اکنون بالغ بر 25 بونکر ایرانی و خارجی  اختیار شرکت بوده که در مسیر های مختلف فعالیت می نمایند. تجهیزات اندازه گیری نصب شده بر روی این گروه از تانکرها مثل دماسنج و فشارسنج و سوپاپ های اطمینان میزان ایمنی تجهیزات را در شرایط مختلف آب و هوایی کنترل می نماید. تجهیزات اندازه گیری نصب شده بر روی این گروه از تانکرها در دوره های مختلف کالیبره شده و تحت کنترل شرکت های بازرسی میباشد.

تانکر های ایرانی و خارجی هر کدام دارای استانداردهای روز دنیا و گواهی نامه تست مخزن می باشند در طی مدت زمان معلوم تست و بازرسی می شوند. 

شباهنگ آدین این امکان را در اختیار مشتریان خود قرارداده که بتوانند در کمترین زمان ممکن کالای خود را ترانزیت نمایند.


mangakakalot